2-pyörästrategia 2018

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alan tahoja lausumaan liittyen 2-pyörästrategiaan elokuun 2018 loppuun mennessä. Ohessa luettavana Teknisen Kaupan liiton MP-jaoksen lausunto, Suomen Moottoriliiton sekä MP-kauppiaiden lausunnot. Liitteenä myös SMOTO:n kattava päivitetty MP-strategia.

LVM:n 2-pyörästategia 2025

PDF-tiedostoLVM_11_2018_Mopo-ja_moottoripyorastrategia_2025.pdf (490 kB)

Lausunnot liittyen 2-pyörästrategiaan 2018

PDF-tiedostoTeknisen Kaupan Liitto ry_LVM mopo-ja moottoripyörästrategia, Lausunto 31082018.pdf (60 kB)
Teknisen Kaupan Liitto
PDF-tiedostoSML lausunto LVM.pdf (287 kB)
Suomen Moottoriliitto
PDF-tiedostoLausunto_mp-kauppiaat_lvm.pdf (135 kB)
Offroad / MP-Kauppiaat
PDF-tiedostoLausunto_mp-kauppiaat_lvm2.pdf (163 kB)
Onroad / MP-Kauppiaat
PDF-tiedostoTiedote Suomen Motoristit ryn M2P-strategia valmis.pdf (68 kB)
SMOTO tiedote MP-strategiasta
PDF-tiedostoSMOTOn_M2P-STRATEGIA_2018 .pdf (1.8 MB)
SMOTO MP-strategia 2018
PDF-tiedostoTeknisen Kaupan Liitto ry_Lausunto HE 173_2018 16112018.pdf (137 kB)
Teknisen kaupan liiton lausunto "kevytautoihin" 16.11.2018

Mopo- ja moottoripyörästrategia 2025

 

Julkaisun pysyvä osoite on 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-557-6

Kuvaus

Janne Mänttäri, p. 040 069 3544

Mopo- ja moottoripyörästrategian tarkoitus on täydentää maaliskuussa 2018 valmistunutta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Parlamentaarinen liikenteen rahoitusta pohtinut työryhmä myös linjasi väliraportissaan 30.8.2017, että vähäpäästöisen kaksipyörästrategian laatimista tulee edistää. Laadittu strategia on osa tätä edistämistyötä. Strategiaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja osana strategiavalmistelua järjestettiin avoin sidosryhmien kuulemistilaisuus 20.6.2018. Lisäksi strategialuonnos lähetettiin lausuntokierrokselle syyskuussa 2018. Strategian nykytilan kuvauksessa tarkastellaan mopojen ja moottoripyörien käyttöä, sääntelyä, liikenneturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia sekä niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita liikenteen digitalisaatio- ja automaatiokehitys luovat. Strategiassa luodaan tulevaisuuden visio vuoteen 2030, jolloin liikenteen suuret muutokset ovat tulleet osaksi myös mopoilua ja moottoripyöräilyä. Vision saavuttamiseksi nostetaan esiin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka koskevat infrastruktuuria, tiedon hyödyntämistä, palveluita, ympäristöä ja ilmastoa sekä liikennekasvatusta ja -koulutusta.