Allekirjoita adressi!

Moottoripyörät, veneet ja moottorikelkat pidettävä verottomina.

Tästä adressiin

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen hallituksen aikomaa moottoripyörä-, moottorikelkka ja veneveroa ei oteta käytäntöön.

1.  Vero latistaisi maahantuonnin.

2. Aiottu vero vähentää myyntiä ja lisää työttömyyttä.

3. Kiinteä vero johtaisi ko. ajoneuvokantojen vanhenemiseen. Vero ei ole lainkaan linjassa Suomenkin hyväksymien päästötavoitteiden kanssa.

4.  Se johtaisi liikenneturvallisuuden kehityksen pysähtymiseen tai peräti hetkelliseen notkahdukseen. Esim. mp- ja kelkkapuolella viime vuosina laajemmin saataville tulleet useat turvallisuutta parantavat varusteet eivät yleistyisi toivottavalla tavalla.

5.  Vero kohdistuisi yksittäisiin harrastuksiin jotka kaikki ovat suurelta osin kotimaassa harrastettavia ts. ne nostavat kotimaista kysyntää ja niistä kumuloituu jo nykyisellään verotuottoja.

6. Vero ei kohtele moottoripyöriä tasaveroisesti autojen kanssa, aiottu vero olisi kiinteä ja päästöt eivät vaikuta.

 

 Hallituksen budjetissa 2017 esitetään yleisperusteluissa seuraavaa:

"Lisäksi vuoden 2017 alkupuolella on tarkoitus ottaa käyttöön vene- ja kevyiden moottoriajoneuvojen vero."

 

 Jokainen voi mennä ja lukea asiasta lisää eduskunnan sivulta ja muutenkin tutkiskella, jos kiinnostaa.

 Olen ottanut yhteyttä kansanedustajiin, katsotaan, saadaanko vastauksia.

Saila Haaparanta    Ota yhteyttä adressin vireillepanijaan

Käy allekirjoittamassa!

Budjetin käsittely alkaa 14.12.

Koska kansalaisaloite?

Kansalaisaloitteen tulee sisältää lakiehdotus (ehdotus säädöstekstiksi) tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut.

Toistaiseksi ei ole tietoa lakiehdotuksen sisällöstä, jolloin adressi on vahvin näyttö kansalaisten tahtotilasta.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi

Eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa

Valtiovarainministeriö viimeistelee hallituksen talousarvioesityksen, jonka jälkeen se esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle. Se annetaan eduskunnan käsiteltäväksi heti eduskunnan syysistuntokauden alkaessa. Valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa joulukuussa, kun valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä esityksestä. Budjetin käsittely alkaa 14.12.

http://vm.fi/valtion-budjetti