Rekisteristä poisto vs. liikennekäytöstä poisto

"Omistajan tai haltijan vaihdos taikka ajoneuvon poistaminen liiken- nekäytöstä kesken verokauden ei vaikuttaisi kannettavan veron määrään. Jos ajoneuvo kuitenkin olisi poistettu liikennekäytöstä verokauden päättyessä, veroa ei pantaisi maksuun ennen kuin ajo- neuvo otetaan uudelleen liikennekäyttöön."

Verohankkeeseen liittyen: Harkitse kahteen kertaan, ennen kuin säntäät poistamaan moottoripyörän lopullisesti rekisteristä. Toimenpide ei nimittäin ole kuten aikaisemmassa järjestelmässä, kun se vastasi tavallaan nykyistä liikennekäytöstä poistoa.

Nykyään moottoripyörää ei Trafin mukaan edes saa pois rekisteristä ilman selvitystä sen romuttamisesta. Toisekseen, erittäin TÄRKEÄÄ on huomata, että rekisteristä nykysysteemillä poistettua moottoripyörää ei enää saa takaisin Suomen rekisteriin! 


Liikennekäytöstä poisto on nykyisin voimassa niin kauan, kunnes omistaja/ haltija muuta Trafille ilmoittaa. Jos ajoneuvo on Trafin kautta poistettu liikennekäytöstä, ei siis tarvitse enää muistaa jatkaa seisonta-aikaa vuosittain.

Jos ajoneuvovero tulee, esityksen mukaan sitä ei joudu maksamaan moottoripyörästä, joka on liikennekäytöstä poistettuna koko verokauden. Eli liikennekäytöstä poisto on siinä tapauksessa riittävä toimenpide verolta välttymiseen. 


Ja vielä hyvä huomata niiden, jotka käyttävät perinteisen mallin seisonnallisia vakuutuksia: Vakuutusyhtiölle ilmoitettu seisonta ei ole liikennekäytöstä poisto. Näihinkin pyöriin on kuitenkin helppo tehdä lisäksi liikennekäytöstä poisto Trafin sivuilla netissä. Toisin siitä otetaan maksu. 

 

 

Romudirektiivin ulkopuolisen ajoneuvon lopullinen poisto

 

Kun romudirektiivin soveltamisalaan kuulumaton ajoneuvo, kuten kuorma- ja linja-auto, mopo, moottoripyörä, mönkijä, traktori, työkone tai moottorikelkka, toimitetaan Suomen Autokierrätyksen vastaanottopisteeseen, hoitaa vastaanottopiste lopullisen rekisteristä poiston.

Jos ajoneuvo romutetaan muulla tavalla kuin Suomen Autokierrätyksen vastaanottopisteessä, voi ajoneuvon omistaja lähettää Trafin kirjaamoon luotettavan kirjallisen selvityksen ajoneuvon tuhoutumisesta tai romuttamisesta. Selvitykseen tulee omistajan allekirjoituksen lisäksi kahden todistajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset sekä osoitteet ja syntymäajat. Selvityksen liitteenä on oltava tuhoamisesta vastanneen tahon todistus tai muu vastaava selvitys, josta ajoneuvon romuttuminen selviää. Luotettavan selvityksen perusteella Trafi voi poistaa romudirektiivin soveltamisalaan kuulumattoman ajoneuvon lopullisesti ajoneuvoliikennerekisteristä.

 

***

Trafin tietojen (Tieliikenne liikennekäytöstä poistetut 2010-2016/ tilasto LP_30-09-2016) mukaan moottoripyöriä on tähän mennessä poistettu liikennekäytöstä 260% enemmän kuin viime vuonna (2015 poistettiin 19304 kpl). Tänä vuonna syyskuuhun mennessä oli liikennekäytöstä poistettu jo 69568 moottoripyörää. Rekisteröityjen moottoripyörien liikennekäytöstä poistot ovat lähteneet syksyn mittaan hurjan nousuun verokeskustelun kiihtyessä. Pelkästään kesä-syyskuun aikana poistettiin liikennekäytöstä 26727 moottoripyörää. Veroesityksen kanta-arvio on laskettu kesäkuun lukujen mukaan. Näin se ei huomioi syksyllä liikennekäytöstä poistettujen moottoripyörien määrää.

Rekisteristä poisto = paalaus (vaatii romutustodistuksen, peruuttamaton toimenpide)

Liikennekäytöstä poisto = vanhanajan seisontavakuutus, ilmoitus mentävä Trafille asti.

 

Liikenteestä poiston hinta on 6€. Takaisin liikenteeseen sen saa 0€ hintaan vain sähköisellä ilmoituksella.

Homma vaatii sähköisen tunnistautumisen josta prosessi aloitetaan osoitteessa:

https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi

 

Huomioi, että eri vakuutusyhtiöillä on eri käytäntöjä liikennekäytöstä poistoon. Joissakin vakuutusyhtiöissä onnistuu samalla pyörän laittaminen seisontaan sekä tehtyä liikennekäytöstä poisto.

Ehdotettu vero on fiskaalinen, eli se on aina koko vuodelle.