Lakiluonnos

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja veneverosta ja kevyiden moottoriajoneuvojen verosta

Valtiovarainministeriö  16.12.2016 13.52 
TIEDOTE

Lakiluonnoksen mukaan venevero olisi 100–300 euroa vuodessa. Moottoripyörille tulisi 150 euron vuotuinen vero. Molemmista veroista on päätetty hallitusohjelmassa.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti veneveron ja kevyiden moottoriajoneuvojen veron toteutuksesta 15. marraskuuta.

Valtiovarainministeriö on valmistellut ministerivaliokunnan linjausten pohjalta lakiluonnokset uusista veroista. Ministeriö lähetti luonnokset lausuntokierrokselle 16. joulukuuta.

Venevero perustuisi moottoritehoon tai pituuteen

Lakiluonnoksen mukaan veneveroa kannettaisiin vesikulkuneuvon moottoritehon tai pituuden perusteella. Veron ulkopuolelle jäisivät ne veneet, joiden moottoriteho on vähemmän kuin 38 kilowattia ja pituus vähemmän kuin 9 metriä.

Veron määrä olisi 100 euroa vuodessa veneestä, jonka moottoriteho olisi 38 kilowattia (noin 52 hevosvoimaa) ja tämän ylittävältä osalta vero nousisi 2 euroa kilowattia kohden. Veron enimmäismäärä olisi kuitenkin 300 euroa vuodessa.

Jos moottoriteho on pienempi kuin 38 kilowattia, mutta veneen pituus on vähintään 9 metriä, vero olisi 100 euroa. Myös vähintään 9-metriset purjeveneet ovat siten veronalaisia. Vero ei koskisi alus- ja kalastusalusrekisterissä olevia vesikulkuneuvoja.

Moottoripyörille 150 euron vero

Lakiluonnoksen mukaan kevyiden moottoriajoneuvojen veron piiriin tulisivat moottoripyörät sekä kolmi- ja nelipyörät, kuten eräät mönkijät. Vero olisi 150 euroa vuodessa.

Veron ulkopuolelle jäisivät mopot, mopoautot, kevyet mönkijät ja ajoneuvot, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 kuutiosenttimetriä, kuten kevytmoottoripyörät. Vero ei koskisi myöskään museomoottoripyöriä eikä moottorikelkkoja.

Vero perittäisiin koko vuodelta

Veroa kannettaisiin liikennekäytössä olevista kevyistä ajoneuvoista ja vesiliikennekäytössä olevista veneistä 12 kuukauden verokaudelta.

Vero ei olisi päiväkohtainen, joten veneen tai kevyen ajoneuvon merkitseminen rekisteriin liikennekäytöstä poistetuksi tai lopullinen poisto rekisteristä kesken verokauden eivät vaikuttaisi veron määrään. Näissä tapauksissa veroa ei kuitenkaan pantaisi maksuun enää seuraavalle verokaudelle. Veroa ei suoritettaisi niistä ajoneuvoista ja veneistä, jotka ovat rekisteritietojen mukaan poistettuina liikennekäytöstä verokauden alkaessa.

Myöskään omistajan vaihdos kesken verokauden ei vaikuttaisi veroon. 

Verot kantaisi Liikenteen turvallisuusvirasto, joka lähettäisi veroliput verovelvollisille.

Voimaan toukokuussa

Hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi ensi helmikuussa. Jos eduskunta hyväksyy lakiesitykset, uusien verojen on tarkoitus tulla voimaan ensi toukokuussa.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Merja Sandell (22.12. saakka) puh. 02955 30191, merja.sandell(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen (27.12. alkaen), puh. 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi

 Lakiluonnos, venevero 
 Lakiluonnos, kevyiden moottoriajoneuvojen vero 
 Lausuntopyyntö, venevero 
 Lausuntopyyntö, keyvyiden moottoriajoneuvojen vero

VEROTUS 

MOOTTORIPYÖRÄT VALMISTEVERO VENEET VEROLAIT

Kaikki Valtiovarainministeriölle jätetyt lausunnot löytyy nyt: http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=23517

PDF-tiedostoLausunto_v2_161020_AL.pdf (1.0 MB)
Moottoripyörämaahantuojat ja moottoripyöräkauppiaat 1 Kannanotto moottoripyörien ajoneuvoveroon 21.10.2016
PDF-tiedostoIsoveli-valvoo_2016-12-19.pdf (69 kB)
Lakiluonnos sisältää etävalvonnan / TM-analyysi: Poliisi alkaa sakottaa gps-tekniikkaan pohjautuvan järjestelmän avulla? Lakiehdotukseen upotettu mahdollisuus.
PDF-tiedostoYksityisen kuluttajan vastine 2016-12-19.pdf (21 kB)
Yksityinen kuluttaja Esko Naskali kommentoi lakiehdotusta.